Omschrijving

Deze dag geeft een heel algemene inleiding tot de basisbegrippen van een cleanroom. Er wordt toegelicht wat een cleanroom is, het doel en werking ervan en welk gedrag er verwacht wordt van de operatoren. Er wordt een globaal overzicht gegeven van de cleanroommarkt met de verschillende specifieke eisen per markt. De wettelijke eisen rond productie van geneesmiddelen komt aan bod en de veiligheidsmaatregelen die genomen worden om contaminatie buiten de cleanroom te houden. Er wordt eveneens aandacht gegeven aan de aangepaste kledij van de operatoren en hoe de cleanroom moet schoon gehouden worden. De specifieke cleanroom terminologie wordt  eveneens toegelicht. Na deze dag hebben de deelnemers een breed beeld van wat het inhoud te werken in een cleanroom.

Cursusinhoud

 • Definitie
 • Werking van de cleanroom
 • Verschillende cleanroomomgevingen zoals LAF, Isolator, Rabs
 • Toepassingen
 • Reglementering
 • Cleanroom materialen
 • Gedrag
 • Kledij
 • Schoonmaak en desinfectie
 • ESD en statische elektriciteit

Doelgroep voor deze dag

De Cursus is bedoeld voor iedereen die:

 • Voor het eerst in aanraking komt met het vakgebied cleanrooms;
 • werkt in een bedrijf waar werkzaamheden in een cleanroom worden uitgevoerd (van onthaal tot directielid);
 • zich voor zijn werkzaamheden in een cleanroom moet begeven;
 • zijn of haar kennis op het gebied van contaminatie controle wil vergroten;
 • zich verder wil verdiepen in specifieke cleanroom kennis via vervolgcursussen van BCW op de diverse deelgebieden;
 • cleanroom testen en audits moet uitvoeren, beoordelen of auditeren;
 • cleanroom projecten moet leiden of begeleiden;
 • toeleverancier is voor diensten of goederen in cleanrooms;
 • Opleidingen geeft omtrent cleanrooms

Gewenste vooropleiding

Geen